กรุงเทพ-เกษตรสมบูรณ์-บ้านเป้า

ภูกระดึงทัวร์ . กรุงเทพ-เกษตรสมบูรณ์-บ้านเป้า

ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-เกษตรสมบูรณ์-บ้านเป้า ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
  • จุดจอดแก้งคร้อ
  • จุดจอดภูเขียว
  • จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
  • จุดจอดบ้านเป้า

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่