ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย

รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – บัวใหญ่ – เลย

มีจุดจอด ขึ้นขึ้นรถคือ หมอชิต 2 ที่กรุงเทพ และ จุดลง บขส.เลย ที่จังหวัดเลย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชม. Continue reading “ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย”