จุดรับตั๋ว เบอร์โทร รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

จุดรับตั๋วเบอร์โทรภูกระดึงทัวร์

เมื่อทำการชำระค่าตั๋วเรียบร้อยแล้ว สามารถนำหลักฐานการชำระค่าตั๋วภูกระดึงทัวร์ มาขึ้นตั๋วรับตั๋วจริงยังจุดรับตั๋ว และหากต้องการติดต่อบริษัท ภูกระดึงทัวร์ จำกัด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่าง

  • จุดจอดเชียงคาน     ปั้มน้ำมัน เชล  โทร. 088-314-3572
  • วังสะพุง  ช่องขายตั๋ว บขส  โทร. 042-850-163
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82 โทร. 0-2936-0511
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย  ช่องขายตั๋ว บขส  โทร. 042-833-684