ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย

รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เลย

มาดูเที่ยวรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – เลย มีจุดขึ้นหมอชิต 2 และจุดลงที่ จ.เลย บขส.เลย ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.

ภูกระดึงทัวร์-รถทัวร์-กรุงเทพ-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *