ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ กรุงเทพ – เลย – เชียงคาน

ภูกระดึงทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – เลย – เชียงคาน จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 และจุดลง เลย บขส.เลย และ จุดจอดเชียงคาน

ภูกระดึงทัวร์-กรุงเทพ-เลย-เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง
3 เลย เชียงคาน 8 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *