ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า

รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เลย – บ้านเป้า

ใครที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ กรุงเทพ – เลย – บ้านเป้า ลองจองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ระบบออนไลน์ โดยจุดขึ้น กรุงเทพ หมอชิต 2 และจุดลง เลย บขส.เลย ครับ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.ภูกระดึงทัวร์-กรุงเทพ-เลย-บ้านเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *