ภูกระดึงทัวร์ › กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย

รถทัวร์ภูกระดึงทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – บัวใหญ่ – เลย

มีจุดจอด ขึ้นขึ้นรถคือ หมอชิต 2 ที่กรุงเทพ และ จุดลง บขส.เลย ที่จังหวัดเลย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชม.

ภูกระดึงทัวร์-กรุงเทพ-บัวใหญ่-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *