ตัวแทนจำหน่ายตั๋วภูกระดึงทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์ รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ ขึ้นรถ หมอชิต2 ไปยังจุดจอดหลักๆ คือ เลย กันทรลักษ์ เดชอุดม ชุมแพ รัตนบุรี เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า อุบลราชธานี (ไปกลับ) ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-กันทรลักษ์

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดหนองกี่
 • จุดจอดนางรอง
 • จุดจอดประโคนชัย
 • จุดจอดปราสาท
 • จุดจอดสังขะ
 • จุดจอดขุขันธ์
 • จุดจอดแยกหัวช้าง
 • จุดจอดกันทรลักษ์

กรุงเทพ-กันทรลักษ์-เดชอุดม

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดแยกหัวช้าง
 • จุดจอดกันทรลักษ์
 • จุดจอดเดชอุดม

กรุงเทพ-ชุมแพ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • จุดจอดหนองคัน
 • จุดจอดหนองแวง
 • จุดจอดภูเขียว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ

กรุงเทพ-รัตนบุรี

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิมาย
 • จุดจอดแยก อ.ชุมพวง
 • จุดจอดสี่แยกบ้านทางพาด
 • จุดจอด อ.สตึก
 • จุดจอดชุมพลบุรี (ปากทางบ้านไทรงาม)
 • จุดจอด อ.ท่าตูม (แยก กม.ศูนย์)
 • จุดจอด อ.รัตนบุรี

กรุงเทพ-อุบลฯสายใหม่

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ-เกษตรสมบูรณ์-บ้านเป้า

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
 • จุดจอดบ้านเป้า

กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดหนองกี่
 • จุดจอดนางรอง
 • จุดจอดประโคนชัย
 • จุดจอดปราสาท
 • จุดจอดสังขะ
 • จุดจอดขุขันธ์
 • จุดจอดแยกหัวช้าง
 • จุดจอดกันทรลักษ์
 • จุดจอดเดชอุดม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ-เลย

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • จุดจอดภูเขียว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดผานกเค้า
 • จุดจอด ต.ตาดข่า
 • จุดจอดตลาดหนองหิน
 • จุดจอดวังสะพุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

ชุมแพ-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ชุมแพ-บ้านเป้า-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดบ้านเป้า
 • จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

บ้านเป้า-กรุงเทพ

 • จุดจอดบ้านเป้า
 • จุดจอดเกษตรสมบูรณ์
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เลย-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
 • จุดจอดวังสะพุง
 • จุดจอดตลาดหนองหิน
 • จุดจอด ต.ตาดข่า
 • จุดจอดผานกเค้า
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
 • จุดจอดภูเขียว
 • จุดจอดแก้งคร้อ
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82

0-2936-0511

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

ช่องขายตั๋ว บขส

042-833-684

จุดจอดเชียงคาน

หน้าศาลาวัดสันติ

089-842-1524

วังสะพุง

ช่องขายตั๋ว บขส

042-850-163

จุดจอดผานกเค้า

ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า

089-7098808

จุดจอดภูกระดึง

ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง

089-7098808

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์ภูกระดึงทัวร์

ดาวน์โหลดแอป